Aktuellt

Fredagen den 14 oktober 2022 kl 18.00

Hej!
Tidpunkten för vår skalds födelsedag närmar sig åter. Inbjudan till födelsedagsfirandet brukar vi skicka ut i höstens Stagneliusblad. Utskicket av detta har emellertid försenats på grund av en olyckshändelse bland redaktionspersonalen. Bättring är på god väg, men själva inbjudan skickar vi i förväg i form av brev/mail, vilket detta är.

Välkomna alltså till Domprostgården i Kalmar fredagen den 14 oktober kl 1800.
Vi gästas av professor Eva Haettner Aurelius, Lund, som föreläser till temat
Erik Johan Stagnelius i Anna Rydstedts kluvna värld

Kostnad för den efterföljande supén exklusive vin 130 kronor. Ta gärna med en bekant eller två! Anmälan senast onsdagen den 12 oktober till Elisabet Palmqvist (elisapalm@hotmail.com) eller till Anders Marell
(marell.anders@gmail.com eller sms/telefon 070 55 33 594).
Betalning kan gärna ske pà plats eller i förskott pà swish 123
658 0401
Det är beklagligt att det av oundvikliga men förklarliga skäl
inte går att fira denna födelsedag i närheten av alla era
respektive hem, utan bara i Kalmar. Vi brukar försöka
kompensera för denna bräcklighet i tillvaron genom att
förmedla åtminstone innehållet i föredraget, antingen i en
årsskrift eller i Stagneliusbladet. Detta hoppas vi kunna göra
även i år.
Välkomna alltså!
Styrelsen genom
Anders Marell

2022 års årsmöte har ägt rum

Det var god uppslutning lördagen den 7 maj 2022, då vårt sällskap traditionsenligt höll årsmöte i Gärdslösa prästgård.  Solen strålade och vårblommorna täckte gräsmattorna.

Mötet inleddes med en kulturell höjdpunkt. Författaren och sångerskan Tove Folkesson, tillika knuten till sällskapets styrelse, sjöng och talade och läste under rubriken:

”Levande & döda poeter. Tonsatt lyrik från Stagnelius till Barbro Lindgren, och något nyskrivet av Folkesson själv”.

Ackompanjatör på olika instrument och även på andra sätt medverkande var Mathias Nilo. Vår skald förekom givetvis i det framförda programmet.

Därefter vidtog måltiden, en buffé sammanställd och producerad av vårt ordförandepar Elisabet Palmqvist och Leif Stille. Ingen cateringfirma hade kunnat göra det bättre.

Som kronan på verket ägde sedan årsmötet rum i prästgårdens traditionsrika sal. Från sydväggen hölls mötesförhandlingarna under sträng kontroll av föregångaren till skaldens far Magnus Stagnelius som kyrkoherde i Gärdslösa, Magnus Marin. Dennes porträtt är deponerat i prästgården av pastoratet efter att i generationer ha hängt i kyrkans sakristia.

Som mötesordförande fungerade Maria Wiell, i år liksom i fjol, då årsmötet ägde rum digitalt. En hälsning till mötet framfördes via ombud av vår hedersmedlem och grundaren av sällskapet, Mats Dalborg, frånvarande på grund av sjukdom, en tillfällig sådan dock.

Den avgående styrelsen fick utan invändningar full ansvarsfrihet, och till ny styrelse valdes den grupp medlemmar, som nämns med namn i nedanstående ruta.

Den nya styrelsen beslöt redan samma kväll att inför 200-årsminnet av skaldens död ge ut en minnesbok med namnet ”Den levande Stagnelius”.  Styrelsen är givetvis mottaglig för alla synpunkter på denna skrifts kommande innehåll och utformning.

Sällskapets styrelse, vald vid årsmötet den 7 maj 2022 i Gärdslösa prästgård:

Ordförande:
Leif Stille.

Ordinarie styrelseledamöter på två år:
Anders Marell (omval), Lizel Forsberg (nyval) och Kenth Jönsson (nyval). Håkan Bergcrantz, Elisabet Palmqvist och Peter Wänehag har ett år kvar på sin mandatperiod.

Suppleanter på två år:
Gudrun Selberg och Anders Ekbom (båda omval), och Harald Erici (nyval. Margareta Lilja Svensson, Birgitta Magnell, Michael Economou, och Tove Folkesson har ett år kvar av sin mandatperiod.
Som revisorer omvaldes på ett år Torgil Melin och Per-Jakob Wiberg. Kerstin Ljungdahl omvaldes på ett år som revisorssuppleant.

Till valberedning valdes Maria Wiell och Anke Decker (sammankallande).

Mathias Nilo och Tove Folkesson framförde ett musikaliskt program under Stagneliussällskapets årsmöte den 7 maj 2022 i Gärdslösa prästgård.
Sällskapets ordförande Leif Stille och mötesordföranden Maria Wiell konfererade under mötets gång.

Ny bok

”Fåglarna och Stagnelius. Huvudsakligen

Av Anders Marell
är en frihandsstudie av aspekter
 i Erik Johan Stagnelius’ diktning
med många
sidhänvisningar och sidoblickar
men inga fotnoter.

Av fåglarna får näktergalen det största utrymmet,
men även duvan, svalan, svanen, örnen, gladan, gamen
 och tjugotalet andra fåglar
får den uppmärksamhet de förtjänar.

För lekmannen inom fågelpoesin
och för Stagneliusälskaren finns säkerligen
ett och annat kunskapskorn att hämta.
Ornitologen kan bekräfta sitt redan stora kunnande.

Pris 200:- + porto 62:- (för Stagneliusmedlemmar särskilt pris). Beställes hos författaren: marell.anders@gmail.com med angivande av postadress.

T-tröjor med Stagneliuscitat

T-tröja 120:- porto

Nu har Sällskapet tagit fram t-tröjor som går att beställa. Vita tröjor i hög kvalitet med svart/grått tryck på ryggen. Se bild. Tröjorna finns i storlekar från Small till XXL.Begränsat antal – först till kvarn gäller.

120:- + porto. Beställning via mail till leistil@yahoo.se eller maria.wiell@telia.com.

Ny antologi

Mini-antologi att delas ut till elever vid Stagneliussko

Sällskapet har tagit fram ytterligare en mini-antologi med dikter av Erik Johan Stagnelius. Titel: Erik Johan Stagnelius 1793-1823. Några korta dikter som ett smakprov på Stagnelius omfattande poesi och författarskap.

Mini-antologin har tagits fram i samarbete med Stagneliusskolan och syftet är att vi skall kunna dela ut den till nya elever vid skolan hösten 2019. Urvalet av dikter har gjorts av bibliotekarie Richard Ohlsson, Leif Stille och Elisabet Palmqvist.

Illustrationen på omslaget är en målning av Erik Johan Stagnelius som återfinns i Staqneliusskolans aula, målad av Einar Forseth.

20:- + porto. Beställs via mail, marell.anders@gmail.com