Axplock av dikter

Axplock ur Stagnelii diktning

Några av Erik Johan Stagnelii dikter återges här, se menyn till vänster.

På sikt hoppas vi kunna presentera dikterna på olika språk. Redan nu finns Näcken och Endymion i tysk översättning.

Sällskapet har låtit trycka en fickantologi på 20 sidor med ett litet antal dikter, ett häfte bekvämt att ha med sig. Och i storlek lagom att lägga i ett A6-kuvert. Fickantologin kostar 20:- plus porto. Läs mer under rubriken Böcker och skrifter i menyn till vänster.

I december 2011 gav Sällskapet ut en mera omfattande antologi, Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius. Läs mer under rubriken Böcker och skrifter till vänster.