Biskop Magnus…

Biskop Magnus Stagnelius – inte bara fader till en skald

Professor Oloph Bexell höll ett anförande kallat ”Biskop Magnus Stagnelius – inte bara fader till en skald” vid Sällskapets årsmöte i maj 2013, i Gärdslösa prästgård. Bexell har utökat, reviderat och tillfogat ett antal noter till denna skrift där han bland annat vill ge en nyanserad bild av fadern till Erik Johan Stagnelius.

Skriften kan beställas via sällskapets sekreterare Anders Marell el kassör Maria Wiell. Se menyn till vänster ”Kontakta oss”.