Bli medlem/kontakt

Medlem i Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner blir man genom att sätta in 200 kronor (familjemedlem 50 kronor) på bankgirokonto 444-7116. Ungdomar upp till 25 år betalar 50 kronor i medlemsavgift.

Glöm inte att skriva namn, bostadsadress samt gärna telefonnummer och e-postadress vid inbetalningen!

Som medlem får Du Stagneliusbladet två gånger per år samt en särskild julhälsning med årets utgåva i skriftserien om Erik Johan Stagnelius. Under åren utgivna årsskrifter finns förtecknade under menyn Böcker och skrifter till vänster.

Genom ditt medlemskap stöttar du arbetet med att sprida kunskap om skalden och hålla minnet av honom och hans dikter levande.

Välkommen till Sällskapet!

Kontakta oss!

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen?

Leif Stille, ordförande. Foto: privat

Ring eller skriv till:

Ordförande
Leif Stille
Odengatan 2,
392 33 KALMAR
Tel: 0480-167 76, 0702-291 92 36
leistil@yahoo.se

Sekreterare/kassör/redaktör för Stagneliusbladet
Anders Marell
Störlinge 14
387 93 BORGHOLM
Tel: 0705-53 35 94
marell.anders@gmail.com

Övriga ordinarie i styrelsen är Håkan Bergqrantz, Nybro, Karin Lönnqvist, Kalmar, Elisabet Palmqvist, Kalmar, Richard Ohlsson, Peter Wänehag (v ordf), Kalmar.

Anders Marell, sekreterare, redaktör för Stagneliusbladet. Foto: Maria Wiell

Ersättare: Anders Ekbom, Uppsala, Carl-Axel Gyllenram, Vindeln, Birgitta Magnell, Kalmar, Gudrun Selberg, Dals-Långed, Tove Folkesson, Borgholm, Catharina Lindencrona, Borghom och Michael Economou, Staffanstorp.

Korresponderande ledamöter är Paula Henriksson och Niklas Rådström.