Böcker och skrifter

Försäljning av böcker och skrifter

Litteratur som är utgiven av Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner kan köpas på olika sätt.

Via mail eller telefon till sekretare Anders Marell eller ordförande Leif Stille. Kontaktuppgifter, se menyn till vänster ”Kontakta oss”.

I Gärdslösa prästgårds antikvariat finns Stagneliuslitteraturen till salu och även de senaste årens utgivna böcker av Göran Hägg, Jan Olov Ullén m fl. Där finns också till salu Stagneliusnumret av Parnassen, den tidskrift som ges ut av DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Information om Föreningen Gärdslösa Prästgård finner du på hemsidan www.gardslosaprastgard.se.

Läs mer om de böcker som är aktuella och som Sällskapet har gett ut under respektive rubrik till vänster. Där finns också information om hur du kan köpa böckerna.

Årsskrifter och andra böcker om Stagnelius

Sällskapet Erik Johan Stagnelii gav i samarbete med Ellerströms förlag ut en vacker utgåva av dramat Thorsten fiskare (2000)

Sällskapet har också gett ut en jubileumsskrift,”…som solarna väckte till dans” (1993) samt ger årligen ut (sedan 1998, 2001-) småskrifter, vilka presenteras i det följande:

Louise Vinge:Med dolken i hand. Kvinnoroller i Stagnelius’ dramatiska författarskap (1998)

Carl-Göran Ekerwald: Stagnelius och Swedenborg (2001)

Roland Lysell: Wladimir den store. En episk dikt (2002)

Paula Henrikson: Ängelns ord.Stagnelius och det kristna dramat (2003)

Michael Economou: Människorna runt Erik Johan Stagnelius (2004)

Bror Olsson:Bröderna Stagnelius i Lund och Uppsala (2005)

Göran Hägg: Poeten Zirkelström. Stagnelius sedd av sin samtid (2006)

Till lycka var ej Amandas skald född(2007)

Arne Günther och Gunnila Rooth: Stagnelius och Kalmar.Om livet i staden och handskrifternas historia (2008).

Göran Hägg: ”Arma gubbe, varför spela?” Om Magnus Stagnelius, musiken och kärleken (2009)

Johan Beck Friis: ”Näcken tystnar” (2010)

Lorenzo Hammarsköld: Erik Johan Stagnelius. Ett kors på hans Graf, (2011)

Anders Olssonom dikten ”Källan”, samt Torsten Mårtensson om dikten ”Vän! i förödelsens stund”, (2012)

Christina Svensson: Stagnelius, Tegnér och romantikens diktning, samt Carl Lindgren: Erik Johan Stagnelius och hans grav, (2013)

Anders Marell: Atterbom och Stagnelius – avund eller beundran? (2014)

Niklas Rådström: Stagnelius och Myten, samt Conny Svensson: Var Stagnelius Ölands-skald? (2015)

Carl Lindgren: Vad hände efter Stagnelius död? (2016)

Louise Vinge: Stagneliusforskare och Stagneliusforskning – en personlig revy samt Stagnelius rentvådd. (2018)

Hösten 2011 har Sällskapet även gett ut två böcker. Dels en samlingsvolym av årsskrifterna, med titeln Förskjuten? Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap. Dels en diktantologi med titeln Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius. Läs mer om dessa under respektive rubrik.

Hösten 2014 gav Sällskapet ut ”Biskop Magnus Stagnelius, inte bara fader till en skald” av Oloph Bexell.

Tre mindre antologier har getts ut under åren. Läs mer i menyn till vänster under rubriken Fickantologi.

Jubileumsboken ”…som solarna väckte till dans” är slutsåld, men går att finna antikvariskt bland annat i Gärdslösa prästgård.

Övriga skrifter kan beställas av Sällskapet per e-post till sekreteraren Anders Marell (marell.anders@gmail.com) eller ordföranden Leif Stille (leistil@yahoo.com)

Thorsten fiskare kostar 70 kronor, småskrifterna 20 kronor per styck. Porto tillkommer.

Stagnelius samlade verk i fem band gavs ut i moderna version av Svenska Akademien 2011, med litteraturprofessor Paula Henrikson som redaktör. Läs mer under fliken till vänster i menyn.

Stagnelius samlade verk i fem band finns även i den så kallade Allhems-upplagan från 1957, en boksamling som fortfarande går att köpa via antikvariat. Flera urval av skaldens dikter har givits ut på senare år, som Själens resa (1993). Till antikvariatet i Gärdslösa prästgård kommer det nu och då in Stagnelius-litteratur. Antikvariatet kontaktas via hemsidan www.gardslosaprastgard.se

Urval av böcker om Stagnelius, för den som vill forska vidare:

Staffan Bergsten: Erotikern Stagnelius (1966)
Staffan Bergsten: En Stagneliusbibliografi (1965)
Fredrik Böök: Erik Johan Stagnelius (1919)
Fredrik Böök: Stagnelius än en gång (1942)
Fredrik Böök: Stagnelius. Liv och dikt (1954)
Sven Cederblad: Studier i Stagnelii romantik (1923)
Paula Henrikson: Dramatikern Stagnelius (2004)
Olle Holmberg: Sex kapitel om Stagnelius (1941)
Göran Hägg: I världsfurstens harem (2007)
Roland Lysell: Erik Johan Stagnelius. Det absoluta begäret och själens historia (1993)
Sten Malmström: Studier över stilen i Stagnelius lyrik (1961)
Albert Nilsson: Kronologien i Stagnelius diktning (1926)
Johan Bernhard Simonsson: Erik Johan Stagnelius. Lif och dikt (1909)
Cecilia Sjöholm: Föreställningar om det omedvetna. Stagnelius, Ekelöf och Norén (1996)
Jan Olov Ullén: Erik Johan Stagnelius (2003)

Fyra teman i Stagnelii diktning

Gudrun Selberg, ledamot i styrelsen för Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, höll sommaren 2009 ett föredrag i Gärdslösa Prästgård. Hon redogjorde för fyra olika teman i Stagnelii diktning. Ladda ner häftet här.
Reflektioner av Gudrun Selberg