Bokmässa

Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2017

Den 28 september – 1 oktober deltar vårt sällskap vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, tillsammans med övriga två litterära sällskap från Öland.

På torsdagen, den 28:e, har vi ett särskilt ansvar för montern som har nummer B08:80. Vi kommer också att på torsdagen ha en föreläsning på DELS-scenen. Vår medlem, Gabriel Stille, presenterar sin föreläsning så här:

I skenvärldarna: Kult, Matrix och Stagnelius
Det är Erik Johans kanoniserade dikter om utanförskap och kärlekslängtan som först möter nya läsare. Men också de gnostiskt inspirerade gestaltningarna av skenvärldslig fångenskap kan möta en populärkulturell förförståelse. I anförandet ges en kort bild av nittiotalsfenomen som rollspelet Kult och filmen The Matrix, som exempel på alternativa utgångspunkter att ta diktaren till sig.

På söndagen kommer de tre litterära stigarna att presenteras med ett bildspel som förevisas av Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet och Viktoria Bengtsdotter Katz från Anna Rydstedt-sällskapet.

Bokmässan 2016 dag för dag – söndag

Viktoria Bengtsdotter Katz om de litterära stigarna.

Sista dagen på bokmässan var inte mindre aktiv än de andra. Många besökare i vår gemensamma monter var nyfikna på Öland, våra sällskap och de öländska litterära stigarna. Att kombinera ökad kunskap om våra författare – Margit Friberg, Anna Rydstedt och Erik Johan Stagnelius – med sköna vandringar i den öländska naturen tilltalade många av dem som stannade till för en stunds samtal.

Mitt på dagen föreläste Sigrid Fredriksson, Maria Wiell och Viktoria Bengtsdotter Katz på DELS-scenen, om de litterära stigarna där ett bildspel gjorde stigarna synliga.

”Spankulerande pedagogik, det är våra stigar”, sa Sigrid Fredriksson som är ordförande i Margit Friberg-sällskapet.

När eftermiddagen gick mot sitt slut var det dags att demontera montern B06:7 som hade varit vår hemvist i fyra dagar. Trötta, nöjda och stimulerade lämnade vi bokmässan för detta året.

Tack till Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Ölands turist och Sparbanksstiftelsen Öland för generösa bidrag som gjorde det möjligt för de tre öländska litterära sällskapen att delta.

På bokmässan 2016 dag för dag – lördag

Jonas Ellerström om Anna Rydstedt

Lördagen var allmänhetens dag på bokmässan. I ”Ölandsmontern” fortsatte vi att informera och inspirera om våra författare, berätta om vandringsstigarna och hälsa välkommen till Öland.

Mitt på dagen hade Margaretha Lilja Svensson och Sigrid Fredriksson från Margit Friberg-sällskapet ett föredrag på DELS-scenen med rubriken ”Varför läsa landsbygdsförfattare?”. Senare på eftermiddagen höll Jonas Ellerström ett föredrag med rubriken ”Anna Rydstedt och fåglarna”.

Arbetet i monter B07:86 pågår oförtrutet även imorgon söndag, då vi även har det gemensamma föredraget om de litterära stigarna, kl 12.00.

Margaretha Lilja Svensson och en kollega i montern där informerar om DELS tidskrift Parnass.

På bokmässan dag för dag – fredag

Ännu fler spännande möten i vår monter under en lång fredag. Besökare som var nyfikna på Öland, på våra tre författare – Anna Rydstedt, Margit Friberg och Erik Johan Stagnelius. De flesta hade kännedom om vår skald, några om Anna Rydstedt men relativt få kände till Margit Friberg.

Elisabet Palmqvist om de mordiska kvinnorna.

Under dagen fick vi sälja en hel del litteratur, bland annat det helt nyutkomna häftet Stagnelius och skräckromantiken.

Det var också det temat som återkom i föredraget som hölls av Elisabet Palmqvist och Maria Wiell mitt på dagen på DELS-scenen, ”Stagnelius och hans mordiska kvinnor”.

Det har varit två dagar framförallt riktade till fackfolk. Många lärare har besökt montern och kunnat berätta för oss att Stagnelius i högsta grad används och gillas bland tonåringar, framförallt på gymnasiet. En av lärarna köpte en klassuppsättning av ovan nämnda skrift och även en diktantologi ”Fängslad i kedjor av vallmo”, för att kunna recitera dikter inför klassen. Glädjande!

På bokmässan – dag för dag, torsdag

DELS bjöd till mingel för alla litterära sällskap på torsdagskvällen. Ett bra tillfälle att skapa nya kontakt

Torsdag kl 09 öppnade bokmässan för fackfolk av skilda kategorier. Sällskapen från Öland stod grannar med Harry Martinsson-sällskapet i området bland andra DELS-sällskap. Under dagen besöktes montern av många personer i alla åldrar. De flesta kände till Stagnelius, men var nyfikna på Anna Rydstedt och Margit Friberg. Vår information om de öländska vandringsstigarna var välkommen och de nya småhäftena som vi nyligen har gett ut väckte nyfikenheten hos många.

När mässan stängde vidtog mingel tillsammans med övriga litterära sällskap, arrangerat av DELS och Litteraturbanken.

På bokmässan – dag för dag, onsdag

Margaretha Lilja Svensson, Ylva Magnusson, Viktoria Bengtsdotter Katz, Sigrid Fredriksson och stående Maria

På ondagskvällen, den 21 september, byggdes monter B06:87 på Bok & Biblioteksmässan, där Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg presenteras tillsammans med de öländska stigarna. Efter en stunds spikande blev det en välkomnande och fin monter dit vi hoppas att många skall komma. Öppnar kl 09 på torsdag och stänger kl 17 på söndag. Med bilder och korta texter följer vi utvecklingen dag för dag.

12.30 på fredag har Maria Wiell och Elisabet Palmqvist föredraget Stagnelius och hans mordiska kvinnor på DELS-scenen.

Ölands Bokmässa september 2014

De tre litterära sällskapen (Erik Johan Stagnelius, Anna Rydstedt och Margit Friberg) deltog gemensamt vid Ölands första bokmässa som arrangerades under Skördefesthelgen 2014. Mässan hölls i IOGT-NTO-lokalen i Borgholm med många utställare, ett innehållsrikt program och gott om besökare.

Det fanns ett stort intresse för de böcker som fanns till försäljning och samtalen kring våra tre författare var många.

Bokmässan i Göteborg 2012

Viktoria Bengtsdotter Katz, Sigrid Fredriksson och Maria Götesson Wiell representerar de tre litterära sällskapen från Öland, Anna Rydstedt-, Margit Friberg och Erik Johan Stagnelius

Monter nr E03:10 byggdes med gemensamma krafter på onsdagseftermiddagen. Med bilder från Öland, pumpor och en fiktiv halmbal skapades ”ölandskänsla” och böcker om Erik Johan Stagnelius och av Anna Rydstedt och Margit Friberg lades fram på borden.

Bredvid pumporna på golvet placerades buntar med Ölandsbladets bilaga ”Det litterära Öland”.

Torsdagmorgon strömmade besökarna in och monterpersonalen fick besvara många frågor, samtala med många människor om såväl litteratur i allmänhet som våra tre författare i synnerhet. Öland som plats var också ett tacksamnt samtalsämne.

I montern hjälptes personal från de tre litterära sällskapen, biblioteken på Öland och Ölands turist åt med att möta besökarna.

Tidigare ordförande i Sällskapet, Gunnila Rooth, samtalar med en av många besökare i Ölandsmontern.

Vid tre tillfällen i torsdags och vid fyra på fredagen hade vi monterprogram. På torsdagen berättade Gunnila Rooth om skalden och på fredagen berättade Gabriel Stille om Stagnelius betydelse idag.

Vi berättade också om de litterära stigarna som är nya för i år. Ett stort sällskap från Kalmar blev särskilt förtjusta över den promenad som Sällskapet har tagit fram, för Kalmars innerstad, i Stagnelius’ fotspår.

Tre unga män från Hulebäcksgymnasiet i Göteborg gästade vår monter i jakt på information om Stagnelius, om vilken de håller på med ett särskilt skolarbete. En filmad intervju gjordes där tre frågor lyftes fram: Var Amanda en verklig person? Hur kom det sig att Stagnelius levde i missbruk och armod och dog så ung? Vilken roll spelar Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner idag?

Maria Götesson Wiell blir intervjuad av Felix Ljunggren, Jacob Fridebo och Anton Larsson från Hulebäcksgymnasiet i Göteborg.

Innan de tre, Anton Larsson, Felix Ljunggren och Jacob Fridebo, lämnade montern fick de Sällskapets två senaste böcker, för att kunna förkovra sig ytterligare i ämnet Stagnelius.

Pumpor, höbal, tidningen Det litterära Öland och kassar med ölandstryck – att det var en ölandsmonter kunde ingen ta miste på

Ekonomiskt stöd

Varmt tack till Sparbanksstiftelsen Öland och Ölandsklubben i Stockholm som ger ett ekonomiskt bidrag till de litterärar sällskapen på Öland. Det gör det möjligt för oss att delta på Bok- & Biblioteksmässan.

Sparbanksstiftelsen bidrar med 15 000 kronor och Ölandsklubben med 4 000 kronor.