Endymion

Skön, med lågande hy och slutna ögon,
Slumrar herden så ljuft i Månans strålar.
Nattens ångande vindar
Fläkta hans lockiga hår.
Stum, med smäktande blick och våta kinde
Honom Delia ser från eterns höjder;
Nu ur strålande charen
Sväfvar hon darrande ned.
Och af klarare ljus, vid hennes ankomst,
Stråla dalar och berg och myrtenskogar.
Utan förerska spannet
Trafvar i silfrade moln.
Herden sofver i ro: elysiskt glimma
I hans krusiga hår Gudinnans tårar.
På hans blomstrande läppar
Brinner dess himmelska kyss.
Tystna, suckande vind i trädens kronor!
Rosenkransade Brud på saffransbädden
Unna herden att ostörd
Drömma sin himmelska dröm.
När han vaknar en gång, hvad ryslig tomhet
Skall hans lågande själ ej kring sig finna!
Blott i drömmar Olympen
Stiger till dödliga ned.

Endymion

Schön mit flammender Gluth geschlossnen Auges ?
Schlummert lieblich der Hirt im Mondesstrahle;
Nächtlich atmende Winde
Spielen im lockigen Haar.
Stumm mit schmachtendem Blick und nassen Wangen
Sieht ihn Delia von des Äthers Höhen;
Jetzt aus strahlendem Wagen
Schwebt sie bebend herab.
Und von hellerem Licht bei ihrer Ankunft
Strahlen Thäler und Berg? und Myrtenheine.
Baar der Führerin trabt durchs
Silbergewölk das Gespann.
Ruhig schlummert der Hirt. Elysisch flimmern
Ihm im lockigen Haar der Göttin Thränen.
Auf den blühenden Mund drückt
Himmlische Küsse sie ihm.
Schweige seufzender Wind in Baumes Wipfel!
Ros?umkränzete Braut, auf Safrankissen
Lass den Hirten in Ruhe
Träumen den himmlischen Traum!
Denn, sobald er erwacht, welch graue Leere
Wird die brennende Seele nicht finden!
Nur im Traum zu den Menschen
Steigt der Olympus herab.

(tysk övers. av K L Kannegiesser 1851)