Fängslad i kedjor…

Omslaget till diktantologin pryds av en vallmobild, fotograf Leif Ehnemark.

Diktantologin Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urval dikter av Erik Johan Stagnelius innehåller 51 av skaldens många dikter. Här finns såväl kända som mindre kända dikter, samt ordförklaringar och kommentarer. Medlemmar erbjuds köpa boken för 100:- + porto (ord pris 160:-). Det går bra att beställa boken genom att  skicka ett mail till Anders Marell (marell.anders@gmail.com) eller Maria Wiell (maria.wiell@telia.com) och beställa en eller flera. Den/de sänds per post.

Vid samtidig beställning av Förskjuten? erhålles båda för 175:- + porto.

Diktantologin innehåller:

Förord av Leif Stille.

Dikter:

ur Kärleken. Metafysisk Lärodikt; ur Dialog. Ängeln och Själen; Lustvandringen; Floden; Källan; Korset; Flyttfåglarne; Livets Villkor; Suckarnes Mystär; Längtan efter det Himmelska; Trosbekännelse; Nattankar; Den första Maj; Midsommarsnatten; Dialog (Sköna Flicka!); Återblick på Barndomen; Amanda; Iris; Den signade dag som vi här se, etc.; Moln av dimmor hemskt sig lyfta; ur Till Öland; Allt sen människor först; Hösten. Elegi (Bärgat är tegarnas böljande guld); Narcissus; Ack! vad jag hatar den man; Till natten; Till Förruttnelsen; Lycksalighetens Ö (Jag känner en helig); Grymt verklighetens hårda band; Vad suckar häcken?; ur Hösten 1 (Förgängelse Naturens kinder); Mig fostrade, i nardusrika ängar; Himmelen; Kyrkans Döttrar; Längtan (Jesus! Jesus! suckar); Sonetter; Uppoffringen, Canzone; Jesus; Endymion; Julia! veken i vår lampa; Näcken; Se blomman! På smaragdegrunden; ur Ångfartyget; Aftonen (Kvällen är kommen); ur Avsked till livet; Impromptu till överste Kock, kommendant i Kalmar, vid ett glatt tillfälle; Knibergs Ölandsfärd; Månen är Solens bild; Mänskliga Livet; Resa, Amanda! jag skall; Vän! i förödelsens stund.

Ordförklaringar och kommentarer sammanställda av Elisabet Palmqvist.