Femton röster

Våren 2010 kom antologin med femton dikter av Stagnelius personligt kommenterade av kända författare, poeter och litteraturvetare.

Det går bra att beställa boken genom att  skicka ett mail till Anders Marell (marell.anders@gmail.com) eller Maria Wiell (maria.wiell@telia.com) och beställa en eller flera. Den/de sänds per post. Kostnad för boken 140:-  plus porto.

Femton röster om Stagnelius har givits ut på initiativ av Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, av Ellerströms förlag. Redaktörer: Jonas Ellerström, Niklas Rådström och Jan Olov Ullén. Nedanstående skribenter har kommenterat den dikt som de själva har valt.

Aase Berg om Näcken
Jonas Ellerström om Till Föraktet
Anna Hallberg om Moln av dimmor hemskt sig lyfta?
Gunnar D Hansson om Månen är solens bild
Peter Hultsberg om Narcissus
Anders Johansson om Torsten Fiskare
Martina Lowden om Dröm på havsstranden
Carina Nynäs om Skuggan
Anders Olsson om Floden
Agneta Pleijel om Källan
Henrika Ringbom om Se blomman! På smaragdegrunden
Niklas Rådström om Till Förruttnelsen
Lennart Sjögren om Äggskalet
Jesper Svenbro om Tingens Natur
Jan Olov Ullén om Tystnaden

Sparbanksstiftelsen Öland och Ölandsklubben har bidragit till utgivningen av ännu en värdefull och viktig bok om skalden Stagnelius och hans livsverk.

I Ölandsbladet presenterades Femton röster om Stagnelius den 6 maj av redaktionssekreterare och Stagnelii-vännen Kenth Jönsson. Läs artikeln här.