Fickantologier

Omslaget på fickantologin pryds av ett foto av statyn utanför Kalmar stadsbibliote

Erik Johan Stagnelius

I den lilla skriften på 20 sidor, som ryms i ett A6-kuvert, har Gun Ursing plockat fram några få av skaldens mest minnesvärda dikter. Här finns exempelvis rader ur ”Suckarnes mystér”, ”Till Öland” och ”Avsked till livet” men också hela ”Amanda” och ”Vän i förödelsens stund”. Författaren Anders Johansson har tillsammans med sällskapets tidigare ordförande Gunnila Rooth varit redaktörer för den lilla skriften och Anders får slutorden med dikten ”Efter läsning av Erik Johan Stagnelius”.

Den verklighetsnäre Stagnelius

Omslag till en av de tre små antologierna. Stagnelius och skräckromantike

En något annorlunda sida av Stagnelius påvisas i den lilla antologin på cirka 20 sidor som Anders Marell har sammanställt. I skriften finns bland annat utdrag ur Blenda; Knibergs Ölandsfärd; Bekännelsen; Flickan och Jägaren. Och flera därtill. Allesammans med kommentarer av redaktören.

Stagnelius och skräckromantiken

Dikter och rader ur Stagnelius skräckromantiska diktning har sammanställts av Elisabet Palmqvist och Leif Stille. Utdrag ur Gunlög; Sigurd Ring och Albert och Julia är några av inslagen i den lilla antologin på cirka 25 sidor.

På gång…

Ännu en mindre antologi tas fram under 2019. Den sammanställs av sällskapet i samarbete med Stagneliusskolan i syfte att kunna delas ut till eleverna som börjar andra läsåret på gymnasiet.

Du kan beställa skrifterna genom att skicka ett mejl till sällskapets sekreterare Anders Marell (marell.anders@gmail.com). Skrifterna kostar 20 kr + porto. För 200 kronor får du 12 exemplar. Passa på att sprida Stagnelius bland vänner och bekanta på ett enkelt sätt!