Kommande

Onsdagen den 20 juli 2022
Föredrag i Sjögrens lada i Haget/Byxelkrok. Professor Paula Henrikson talar med anknytning till vår skald. Föredragets titel kommer att preciseras. Närmare information kommer.

Torsdagen den 28 juli
De öländska litterära sällskapens dag. Plats och tid: Gärdslösa prästgård 13-16: Gemensamt tema: Skrock och vidskepelse hos respektive författare.

Den 14 oktober
Firande av skaldens födelsedag i Domprostgården, Kalmar. Mer information följer.