Länkar

Genom Litteraturbanken vid Göteborgs universitet kan man hitta texter av ett stort antal författare, bland andra Erik Johan Stagnelius. Här finns också faksimil av hans handskrifter digitaliserade. www.litteraturbanken.se

Gärdslösa prästgård, Erik Johan Stagnelius’ barndomshem, ägs idag av Föreningen Gärdslösa Prästgård. Föreningen bildades 2009 och köpte då prästgården av Norra Ölands kyrkliga samfällighet. Idag har man året runt-öppet för kaffegäster och andra intresserade besökare. Bo på Prästgård är ett koncept där man hyr ut fyra dubbelrum och i det välsorterade antikvariatet finns det ett stort antal böcker, till lyst och till salu. Kulturarrangemang och konstutställningar finns också på programmet. www.gardslosaprastgard.se

De litterära sällskapens samarbetsnämnd (DELS) är ett organ där ett stort antal litterära sällskap samarbetar. Den gemensamma tidningen Parnass ges ut fyra gånger om året. Nr 1, som utkom 1993, dominerades helt och hållet av Erik Johan Stagnelius, med anledning av 200-årsminnet av hans födelse. www.dels.nu

Margit Friberg-sällskapet har sitt centrum i Smedby på södra Öland, där Margit Friberg hade sin barndom och uppväxt. Hon skrev ett stort antal romaner, om Öland och landsbygdens folk. Sigrid Fredriksson är ordförande i sällskapet, som tillsammans med Stagneliussällskapet och Anna Rydstedt-sällskapet anordnar aktiviteter på Öland och ska delta i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2012. Information om Margit Friberg-sällskapet, www.margitfribergsallskapet.se

Anna Rydstedt-sällskapet är ett av tre litterära sällskap på Öland. Poeten Anna R hade sitt barndomshem i Ventlinge på södra Öland. Sällskapets ordförande är Viktoria Bengtsdotter Katz, brorsdotter till Anna. Läs mer om Anna Rydstedt på deras hemsida www.annarydstedt.se

Ölandsklubben som finns i Stockholm för alla vänner av Öland har vid flera tillfällen bidragit med stöd till Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner. Bland annat inför utgivningen av Femton röster om Stagnelius (10 000 kronor) och nu senast till de tre litterära sällskapens gemensamma satsning inför Bok- och Biblioteksmässan 2012 (4 000 kr). Läs mer om Ölandsklubben på hemsidan www.olandsklubben.se.

Sparbanksstiftelsen Öland delar varje år ut bidrag till olika ändamål på och om Öland. Stiftelsen har bidragit till utgivningen av Femton röster om Stagnelius (10 000:-) och har även utlovat ett bidrag (15 000:-) för att Stagneliussällskapet ska kunna delta vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 2012 tillsammans med Margit Friberg-sällskapet och Anna Rydstedt-sällskapet. www.sparbanksstiftelsenoland.se