Om sällskapet

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades den 7 maj 1987 vid en sammankomst i Maria kyrkosal på Södermalm i Stockholm.

Gösta Ryd och Mats Dalborg – De var med från begynnelsen.

Sjutton personer, de flesta bosatta i Gärdslösa med omnejd, hade åkt från Öland till Stockholm för att fira 100-årsminnet av att Svenska Vitterhetsakademien vid Maria kyrkogård rest en minnessten över Erik Johan Stagnelius.

Sällskapets förste ordförande blev dåvarande kyrkoherden i Gärdslösa Mats Dalborg, och det första konstituerande sammanträdet hölls den 17 oktober 1987 i IOGT-lokalen, Gärdslösa. Då inträdde 40 medlemmar i sällskapet.

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner samlade första gången 7 maj 1987 vid minnesstenen på Maria kyrkogård.

Numera är medlemsantalet omkring 230 personer spridda över hela landet, de flesta är bosatta i eller med anknytning till Öland/Kalmar-området samt Stockholmsområdet.

I sällskapets stadgar (kan laddas ner som pdf-fil här nedan) står bland annat att sällskapet ska vårda minnet av skalden Erik Johan Stagnelius, årligen högtidlighålla skaldens födelsedag den 14 oktober, att verka för fördjupad förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för och stödja forskning kring skaldens verk.

Sällskapet ger varje år sedan 1998 ut två medlemsblad, ”Stagneliusbladet”, samt en årsskrift lagom till jul som medlemsgåva. Vidare har Sällskapet sammanställt en jubileumsbok ”…som solarna väckte till dans” (1993) och gett ut dramat ”Thorsten fiskare” (2000). Oktober 2011 gav sällskapet ut en samlingsvolym med tidigare utgivna årsskrifter samt några bidrag som inte tidigare varit publicerade. Bokens titel är ”Förskjuten? Texter om Erik Johan Stagnelius och hans författarskap”. I december 2011 kom en ny diktantologi med 51 utvalda dikter, ”Fängslad i kedjor av vallmo. Ett urvald dikter av Erik Johan Stagnelius”. I augusti 2014 gav Sällskapet ut skriften ”Biskop Magnus Stagnelius, inte bara fader till en skald” av Oloph Bexell, baserad på hans föredrag vid årsmötet 2013.

Årsmötet hålls i regel första lördagen i maj. Den 14 oktober firas skaldens födelsedag. Därutöver ordnas andra arrangemang, de senaste åren några tillsammans med Föreningen Gärdslösa Prästgård samt Anna Rydstedt- och Margit Fribergsällskapen, läs vidare under ”Program” i menyn till vänster.

Genom åren har sällskapet haft flera prominenta föredragshållare, experter på Stagnelius och hans tid. Bland dem kan nämnas Horace Engdahl, Anders Olsson, Jöran Mjöberg, Roland Lysell, Jan Olov Ullén, Carl-Göran Ekerwald, Göran Hägg, Christina Svensson, Niklas Rådström och Paula Henrikson.

Styrelsen för innevarande verksamhetsår, maj 2019 – maj 2020, består av: Leif Stille (ordf), Anders Marell (sekr/kassör/redaktör), Karin Lönnqvist, Elisabet Palmqvist, Håkan Bergcrantz, Richard Ohlsson och Peter Wänehag. Suppleanter är Carl-Axel Gyllenram, Gudrun Selberg, Tove Folkesson, Birgitta Magnell, Catharina Lindencrona, Michael Economou samt Anders Ekbom.

Korresponderande ledamöter är Niklas Rådström och Paula Henriksson.

Hedersledamöter är Mats Dalborg, initiativtagare till Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, samt Lennart Sjögren, författare/poet.

Stadgar

Ladda ner stadgarna (pdf-format).
Stadgar Erik Johan Stagnelii Vänner