Om Stagnelius

Stagnelius – skalden från Gärdslösa

Minnesstenen vid kyrkan/Silverbäcken i Gärdslösa har dikten Näcken som inskription

Göran Hägg skriver i sin Den svenska litteraturhistorien (1996) följande om skalden Erik Johan Stagnelius:

”…som poetisk stjärna är han fullt i klass med dåtida europeiska storheter som Coleridge, Keats och Shelley på engelska, Hölderlin och Novalis på tyska eller Leopardi på italienska”.

Inget dåligt omdöme om skalden som föddes den 14 oktober 1793 i Gärdslösa prästgård på östra Öland.Erik Johan växte upp tillsammans med fadern Magnus, modern Hedvig Christina och fem syskon.

Om skaldens uppväxt vet vi inte mycket, men det finns en del historier bevarade.

Som att han lärde sig stava genom att läsa på gravstenarna på Gärdslösa kyrkogård.

E J Stagnelius i Stagneliusskolans aula, målad av Einar Forseth.

Och att han ofta klättrade upp i ett valnötsträd, i självvald ensamhet.

Men han var också kunskapstörstande och fann stor rikedom i faderns bibliotek; där läste han bland annat Bibeln, antikens gudasagor, den nordiska mytologin och historiska arbeten.

Fadern skötte om barnens undervisning, tillsammans med pastorsadjunkten Per Brusenius. Till den senare skrev Erik Johan, blott elva år gammal, en hyllningsdikt.

Efter studier i Lund och Uppsala tog Erik Johan kansliexamen och inträdde 1815 som extra ordinarie kanslist i ecklesiastik-expeditionen i Stockholm.

Minnesstenen vid prästgården.

Fåtal verk
Under sin levnad utgav han bara ett fåtal texter; eposet Wladimir den store 1817, diktsamlingen Liljor i Saron och dramat Martyrerna (båda 1821) samt dramat Bacchanterna (1822). Han prisades av Svenska Akademien för Sång till qvinnorna i Norden 1818, men annars gick hans författarskap samtiden tämligen anonymt förbi.

Tack vare Lorenzo Hammarsköld gavs Stagnelius samlade verk i tre band ut 1824-26 och numera räknas han till en av de största svenska poeterna under romantiken.

”Hans flammande lidelse och överlägsna formsäkerhet, hans förmåga att fängsla ständigt nya generationer av forskare, poeter och litteraturälskare, gör att man utan tvekan räknar honom till den lilla skaran av våra allra yppersta skalder”, som Staffan Bergsten skriver i inledningen till sin ”En Stagneliusbibliografi” från 1965.

Staty av Erik Johan Stagnelius, vid Kalmar stadsbibliotek. Knut Jern är konstnären

Hans diktning har inspirerat, förutom skalder, även författare, dramatiker, konstnärer och tonsättare.

Ta Lars Norén till exempel. Hans pjästitlar ”Natten är dagens mor” och ”Kaos är granne med Gud” är slutraderna ur dikten Vän! I förödelsens stund.

Minnesmärken
För den som besöker Öland idag finns det minnen kvar av Stagnelius.

Prästgården i Gärdslösa där han växte upp finns kvar, liksom naturligtvis kyrkan där fader Magnus Stagnelius var kyrkoherde fram till 1810, då han istället blev biskop i Kalmar dit hela familjen flyttade.

Stagnelius minnessten på Maria kyrkogård i Stockholm.

Vid prästgården finns en minnessten, avtäckt midsommarafton 1924. En insamling bland ölänningar och andra, initierad av Ölandsbladet och dess chefredaktör Sven-Erik Sjöholm, gjorde minnesmärket möljligt. Den summa som blev över, sedan stenen var betalad, bildade en Stagneliusfond som än idag utgör grunden för det årliga Stagneliuspriset som delas ut på Stagneliusskolan i Kalmar.

Vid kyrkan, invid Silverbäcken, står en minnessten, skänkt av sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner, med texten till Näcken på.

Det finns fler minnesmärken i skaldens hemtrakter:

I Slottsskolans aula i Borgholm finns Ivan Hoflunds väggmålning, där både Näcken, Stagnelius och Gärdslösa kyrka är motiv.

I Kalmar finns en relief på väggen till domprostgården vid Lilla Torg och vid entrén till stadsbiblioteket i Kalmar finns en staty föreställande Stagnelius. I Stagneliusskolans aula finns en porträttsvit av konstnären Einar Forseth där skalden är avporträtterad.

Prästgården i Gärdslösa.

På biblioteket i Kalmar förvaras också skaldens manuskript i original.

Skaldens stoft vilar på Maria kyrkogård i Stockholm, den stad där Stagnelius avled inte ens 30 år gammal den 3 april 1823. På kyrkogården har Svenska Vitterhetsakademien rest en minnessten.