Program

Onsdagen den 13 juli 2022 kl 1900
Föredrag i Gärdslösa prästgård. Anders Marell talar med anknytning till sin bok ”Fåglarna och ”Stagnelius”.

Onsdagen den 20 juli 2022 kl 1900
Föredrag i Sjögrens lada i Haget/Byxelkrok. Professor Paula Henrikson, Uppsala, talar med anknytning till vår skald. Föredragets titel: ”Stagnelius och blommorna”.

Torsdagen den 28 juli
De öländska litterära sällskapens dag. Plats och tid: Gärdslösa prästgård 13-16: Gemensamt tema kl 1400: Skrock och vidskepelse hos respektive författare. Elisabet Palmqvist har känt vår skald på pulsen i detta avseende. Vad innehåller hans diktning om ”andevärlden”?

Den 14 oktober
Firande av skaldens födelsedag i Domprostgården, Kalmar. Mer information följer.

Ny bok


”Fåglarna och Stagnelius. Huvudsakligen

Av Anders Marell
är en frihandsstudie av aspekter
 i Erik Johan Stagnelius’ diktning
med många
sidhänvisningar och sidoblickar
men inga fotnoter.

Av fåglarna får näktergalen det största utrymmet,
men även duvan, svalan, svanen, örnen, gladan, gamen
 och tjugotalet andra fåglar
får den uppmärksamhet de förtjänar.

För lekmannen inom fågelpoesin
och för Stagneliusälskaren finns säkerligen
ett och annat kunskapskorn att hämta.
Ornitologen kan bekräfta sitt redan stora kunnande.

Pris 200:- + porto 62:- (för Stagneliusmedlemmar särskilt pris). Beställes hos författaren: marell.anders@gmail.com med angivande av postadress.

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner håller minnet av skalden vid liv, bland annat genom att arrangera olika program. Genom att besöka flikerna ”Kommande” respektive ”Genomförda” i menyn till vänster kan du se inbjudningar och läsa om det som har hänt tidigare.